حوریه تهرانی
حوریه تهرانی     |     مدیرعامل     |     ht{@}tehranstudio{dot}com
سهیل حسینی
سهیل حسینی     |     طراح گرافیک     |     sh{@}tehranstudio{dot}com
طاها ذاکر
طاها ذاکر     |     طراح گرافیک     |     tz{@}tehranstudio{dot}com
سهیل خسروی‌پور
سهیل خسروی‌پور    |    مدیر گروه فنی    |    skh{@}tehranstudio{dot}com